Skip to main content

REACH / ROHS

REACH / ROHS

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden. Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van de risico's van chemische stoffen, zoals de risico's op giframpen, brand en explosies, gezondheidsschade bij werknemers en consumenten, en schade aan het milieu.

RoHS is een richtlijn met de bedoeling het gebruik van de zes verboden stoffen in de elektronische industrie te verminderen. De zes stoffen zijn, als vermeld in bijlage II van de richtlijn:

 • Lood (Pb)
 • Kwik (Hg)
 • Cadmium (Cd)
 • Chroom VI (Cr6+ (zes-waardig chroom))
 • PBB's (polybroombifenylen: vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt)
 • PBDE's (polybroomdifenylethers: vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt)
Op iedere opdrachtbevestiging aan onze leveranciers wordt gewezen op de RoHS en REACH wetgeving en wordt om melding van eventuele afwijkingen gevraagd. Alleen in die situaties waar door de opdrachtgever een loodhoudend soldeerproces wordt gevraagd wordt door ons loodhoudende soldeer gebruikt.

Door deze aanpak bevatten naar ons beste weten onze producten geen stoffen die voorkomen op de SVHC-lijst met een hogere concentratie dan wettelijk is toegestaan.

Relevante documenten:
RoHS: richtlijn 2011/65/EU
RoHS REACH: Verordening nr. 1907/2006

Elektronica | Ontwikkeling | Productie

 • 8000 m2 productie in NL
 • Meerdere locaties in NL
 • 250+ FTE > 40+ monteurs
 • Proto tot 100.000+ stuks productie
 • Productlevenscyclusbeheer voor uw producten
 • Hoogste kwaliteitsnormen
 • 50+ jaar trackrecord
 • Test- en servicemonteurs
@ MACH TECHNOLOGY GROUP