Skip to main content

Kwaliteit & downloads

Kwaliteit & downloads

Kwaliteit leveren is een absolute voorwaarde voor succes

Het is een noodzakelijke voorwaarde geworden om in deze tijd te mogen leveren. En zo hoort het ook te zijn. Vanzelfsprekend hanteren wij kwaliteitssystemen en zijn wij gecertificeerd conform ISO 9001 sinds 1992. Goede kwaliteit gaat echter verder dan dat. Het hoort een tweede natuur te zijn voor alle medewerkers in de organisatie.

Kwaliteit betekent ook dat wij voor u in de gaten houden of bepaalde componenten uit productie gaan. In overleg kunnen we voor een bepaalde periode een hoeveelheid van die betreffende componenten op voorraad nemen of voor u een alternatief zoeken. Met de klant wordt per product, ten aanzien van alle hierboven genoemde aspecten, specifiek besproken wat de risico's en bijbehorende eisen zijn. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt ten aanzien van testen en voorraadbeheer, die door middel van ons kwaliteitssysteem geborgd worden.

Testen

Alle producten die via ons geleverd worden zijn uitvoerig geïnspecteerd en getest. 
In de productie onderscheiden we in principe drie soorten testen.

AOI AUTOMATISCHE

OPTISCHE INSPECTIE

Met een geautomatiseerd camera systeem worden onze printplaten component voor component gecontroleerd op aanwezigheid en op de kwaliteit van de soldering.

Bepaalde defecten komen alleen met deze test naar voren. Sommige componenten zijn voor het primair functioneren van een print niet direct noodzakelijk. Bij een functionele test komt het ontbreken van een dergelijk component dan niet aan het licht.

Natuurlijk worden alle printplaten na iedere stap in het proces visueel gecontroleerd, maar zeker als er een groot aantal componenten op een printplaat zit bestaat altijd de kans dat een ontbrekend component of een mindere soldering over het hoofd wordt gezien. Met de AOI scan worden dergelijke omissies geïdentificeerd.

MDA MANUFACTURING

DEFECTS ANALYSES

Door middel van een pinnenbed met een groot aantal pin-contacten worden printen die gereed zijn gecontroleerd. In hoog tempo worden alle contacten aangestuurd, doorgemeten en geanalyseerd.

Voor vrijwel alle printen die wij in enige seriegrote maken wordt een specifiek pinnenbed gebouwd en een programma geschreven dat de print analyseert. Door middel van deze test worden defecte componenten of foutieve solderingen gedetecteerd.

FUNCTIONELE TEST

De functionele test inspecteert of de print ook daadwerkelijk datgene doet waar hij voor bedoeld is. Een functionele test kan uitgevoerd worden door middel van aansluiten op de connectoren of via het pinnenbed. Een daarvoor geschreven programma geeft de printplaat alle mogelijke signalen en simuleert daardoor werkelijk bedrijf. Op de uitgangen wordt gekeken of de print ook daadwerkelijk de juiste signalen afgeeft.

REACH / ROHS

REGISTRATIE SYSTEEM

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden.

BELEIDSVERKLARING

CONFLICT MINERALEN

CDS electronics ondersteunt het humanitaire doel voor beëindiging van het geweld en schendingen van de mensenrechten in de winning van bepaalde mineralen vanuit de Conflict Regio.

@ Mach technology